C4 Wahoo

Slika C4 Wahoo
Peraje za podvodni ribolov.

1.100,00 kn
Proizvođač: C4

C4 WAHOO peraje dizajnirane su tako da omoguće željenu paraboličku krivulju savijanja. Imeđu mnogih paraboličkih krivulja koje su moguće, idealna je ona gdje se gustoća vode prirodno nameće kao kod ribe. Kada ugledamo ribu koja pliva, vidjet ćemo da je njena glava (kod nas – stopalo) jako čvrsto, dok se tijelo, a prema repu sve više, savija. Savijanje ribe je tako parabolično da nam izgleda da ona savija samo rep. Kod ribe, kao i kod peraja, cjelokupna površina se savija, manje prema glavi (našem stopalu) a više prema zadnjem dijelu repa (vrh peraje) uz savijanje tipično za parabolu. Listovi peraja Wahoo se protežu sve do pete i tako omogućuju najveći prijenos energije. Oblik lista peraje (patent C4) omogućuju bolju paraboličku krivulju savijanja, manju potrošnju energije i učinkovitiji prolazak kroz vodu. Vodilice koje je C4 razvio 1994. godine imaju značajnu ulogu u kontroli i kanalizaciji vode na listovima peraja. One omogućuju stabilnije plivanje s perajama koje se kreću kao da su na tračnicama. Glavna odlika peraja za podvodnog ribolovca je mogućnost prilagodbe uvjetima korištenja. Kada plivač zamahne perajom, voda se kreće od stopala prema kraju listova. Uz pomoć vodilica, količina vode se progresivno mijenja, što utječe na promjenu brzine na progresivnom dijelu lista. Usmjeravanje tijeka vode progresivno se mijenja sukladno savinutom dijelu peraju, te na taj način poboljšava performansu. Najmanji hidrodinamični otpor ronioc postiže u vertikalnoj poziciji pod vodom, s glavom prema gore te u potpunosti ispruženim perajama. Ovo je moguće isključivo ako je list peraje pozicioniran kao na C4 Wahoo perajama, pod kutom od više od 23 stupnja. S druge strane, tradicionalne peraje imale su manji kut što je prisiljavalo da se peraje odmiču od vertikale tijela. Zbog toga je podvodni ribolovac tijekom plivanja zakrivljao leđa kako bi se pravocrtno kretao. Na taj način ronioc je povećavao otpor kroz vodu, stoga je gubio energiju što je utjecalo na sigurnost ronjenja te vrijeme provedeno pod vodom. Ukoliko je kut između podvodnog ribolovca i peraje preširok, postoji opasnost od opterećenja koljena i skočnih zglobova. Peraja C4 Wahoo to spriječava svojom ergonomičnošću koja je dovedena do maksimuma. Učinkovitost peraje najviše ovisi o njenom prianjanju na nogu. Cipela peraje, koja je anatomski izrađena, primarna je komponenta u lancu prijenosa energije sa stopala na list peraje. Što je spajanje kvalitetnije, to će se više energije prenijeti na pokret. Iz tog razloga nužno je da peraja kvalitetno prianja uz stopalo, stoga C4 proizvodi anatomsku lijevu i desnu cipelu s mogućnošću pričvršćenja pomoću vezice. Ronioci su nekad morali odlučivati da li žele trpiti velike bolove pri uporabi peraja ili će radije izgubiti značajnu energiju tijekom ronjenja. Peraje C4 Wahoo u potpunosti eliminiraju sve te probleme. Kako bi pružila najveću ergonomičnost, cipela ovih peraja napravljena je prema modelu najboljih tenisica, prilagođenih potrebama ronioca. Anatomija cipela ovih peraja koristi izdržljiviji polimer koji jamči izuzetan prijenos energije bez gubitka udobnosti. Cipela je izrađena od različitih tvrdoća tako da je gravitacija pomaknuta s centra na kraj stopala, što peraje čini daleko lakšima za uporabu. Dimenzije listova iznose 800 x 190 mm