Tortuga 3 kg

Slika Tortuga 3 kg
Opcija nadogradnje težine + 1 kg Uteg ELENY od 1 kg se fiksira u rupu koja je za to predviđena. Ukupna težina 4 kg sa nadogradnjom. Ploća za leđa za podvodni ribolov.

480,00 kn