SOFT NYLON 1,7 mm

Slika SOFT NYLON 1,7 mm
Mekan. otporan i vrlo kvalitetan za spajanje strelica sa stopicama i kliještima. Nylon za vezanje strelice sa stopicama i klještima.

€0.53
Proizvođač: Arco Fil