MONSTER JUNIOR

Slika MONSTER JUNIOR
Jarko obojena, bova na napuhavanje sa opasačem kojim se plivač koristi tijekom plivanja. Bova neće utjecati na ritam ili efikasnost plivanja. Vodootporan džep omogućuje da se spreme osobne stvari tijekom plivanja.

US$21.95

Proizvođačeva šifra proizvoda: 455192

Proizvođač: Head