Demka strelice za pneumatske puške

Strelice su skraćena na određene dužine, narezan je navoj za konusni završetak i sve je kompletirano sa vodilicom, federom i nosačem za vezanje špage.

Po potrebi se može staviti metalni nosač za špagu za ozbiljniji ribolov.

Konus koji ulazi u pneumatsku pušku zaljepljen je prilikom montaže da se spriječi njegovo odvrtanje i gubitak ulova ili strelice.